Matteraton logo 1

Landets største skolekonkurranse!

MatteMaraton smilende elev

Engasjerende

Aktiviserende

Inkluderende

MatteMaraton engasjerende

Dette er MatteMaraton

MatteMaraton er antikonkurransen hvor man ikke vinner på å gjøre mest eller være raskest. Her handler det om å fullføre på sitt nivå, i sitt tempo – sammen som et lag.

Med totalt 254 000 deltakere i fjor er MatteMaraton Norges desidert største skolekonkurranse. I 2023 arrangeres den for 13. gang. Konkurransen skal fremme engasjement for realfagene, gi verdifull repetisjon innenfor alle emner i matematikk, by på problemløsingsoppgaver og matematikk i praksis, stimulere til samarbeid, og ikke mist få flere elever i fysisk aktivitet. På skoler uten lisens på Kikora vil kun elevene få tilgang til MatteMaraton, ikke lærere.

Kom i gang!

200 matteoppgaver

1. mai slippes oppgavene i Kikora. Elevene regner 200 oppgaver i en og samme løype tilpasset sitt nivå. Å regne 50 oppgaver i fire forskjellige løyper vil ikke bli godkjent. Det er derfor viktig å velge riktig nivå. Alt elevene gjør registreres og rapporteres automatisk.

Dersom du ikke finner din kommune i listen i påloggingen, kan du fylle inn dette skjemaet, så sørger vi for at dere får tilgang i god tid før MatteMaraton begynner!

42,2 kilometer

Registrering av distanse gjøres veldig enkelt inne i Kikora

Elevene rapporterer tilbakelagt distanse, og lærer godkjenner distanse enkeltvis eller med ett tastetrykk for alle elevene. Distansen registreres på eleven først etter at lærer har godkjent. På skoler uten lisens vil godkjenningen gjøres av Kikora.

Man kan løpe, sykle, gå, bruke rullestol, rulleskøyter, hoppestokk eller annet man måtte ønske så lenge det er for egen maskin. Distansen beregnes ved hjelp av kart eller med gps, her ligger det læringsmuligheter! Aktiviteter som ikke kan måles i distanse, f. eks. trampolinehopping, registreres med 3 km per times aktivitet. Organisert aktivitet er også godkjent.

 

Regler og premiering

For å være kvalifisert til trekningen av premier må man oppfylle begge disse kravene:

200 oppgaver

Fullføre én maratonløype på sitt valgte nivå

42.2 km

Logge 42,2 km aktivitet

MatteMaraton er konkurransen der det er meningen å samarbeide og hjelpe hverandre til målet. Hver elev jobber med oppgaver på sitt individuelle nivå. På hvert trinn er det fem ulike løyper å velge mellom med ulik vanskelighetsgrad. Noen oppgaver vil være utfordrende og krevende men da er lov å samarbeide og spørre om hjelp.

Mattemaraton elever som jobber
MatteMaraton konsentret elev

Elever som ønsker å jobbe mer

Mange elever ønsker å jobbe videre med nye løyper i MatteMaraton. Det heier vi på! I år har vi forenklet reglene: Akkurat som for lodd nr 1 beskrevet over, vil elevene få ett nytt lodd for hver nye fullførte kombinasjon av 200 oppgaver og 42,2 km. Eksempelvis vil tre løyper à 200 oppgaver og tre maratoner à 42,2 km gi totalt tre lodd. Maks fem lodd pr elev, det får jo være grenser...

Premieoversikt

Flere spennende premier vil bli annonsert gjennom konkurransen, så følg med.

Individuelle Premier

Alle elever som fullfører en maraton er automatisk med i trekningen av elevpremiene.

Klassepremier

Alle klasser hvor 80% av elevene fullfører en maraton er automatisk med i trekningen av klassepremiene.

Skolepremier

Alle skoler hvor 30% av elevene fullfører en maraton er automatisk med i trekningen av skolepremiene.